Scroll Omlaag Scroll Omhoog
START / Golden Girls

Golden Girls

Zaterdag 23 september, was er in Cultureel centrum Don Bosco in Heel, een ontmoetingsmiddag voor jonge mensen met dementie in Limburg. Samen met jonge mensen met dementie en hun naasten konden we in kaart brengen waar behoefte aan is en hoe we hierop kunnen anticiperen.

Deze middag werd georganiseerd door Hulp bij dementie Midden-Limburg in samenwerking met alle Hulp bij dementieketens Limburg, Alzheimer Centrum Limburg en leden van het sociale benadering team.

Professor Marjolein de Vugt van Alzheimercentrum Limburg opende de middag met een prachtig citaat aan van de Japanse Yukio Wada, de bedenker van ‘restaurant Misverstand’

‘It’s not about creating a place that is friendly to people with dementia alone. Rather it’s about how we can create a society where everyone is kind to each other.’

Het gaat er niet om dat we een samenleving creëren die enkel vriendelijk is voor mensen met dementie. Het gaat er meer om dat we een samenleving creëren waarin iedereen vriendelijk is voor elkaar

Precies dat is waar het over gaat bij een dementievriendelijke samenleving. En wie kan ons beter vertellen wat hiervoor nodig is dan de mensen met dementie zelf en hun naasten. Op deze middag werden dan ook veel ervaringen, wensen en behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten met elkaar gedeeld.

Ook aanwezig waren de drie golden girls. Nee niet de Golden Girls uit de voormalige tv-serie, maar Angelique, Sonja en Anita. Deze drie mooie vrouwen hebben allemaal dementie en alle drie maken ze zich hard om meer aandacht en begrip voor de uitdagingen waar jonge mensen met dementie in onze samenleving tegenaan lopen. Ze waren aanwezig samen met hun partners.

Van links naar rechts: Angelique Boumans, Sonja Bouten en Anita Linskens

Hoewel hun hersenziekte dementie hen bij elkaar heeft gebracht, is dat niet het enige wat deze drie vrouwen met elkaar verbindt. Ze zijn van dezelfde leeftijd, hebben dezelfde interesses en staan midden in het leven. Zeker, er zijn beperkingen en die worden naarmate de dementie vordert groter, maar jonge mensen met dementie, en deze dames voorop, willen vooral kijken naar wat allemaal nog wel kan. En vooral, ze willen hun leven zoveel mogelijk doorleven. Daarvoor is steun nodig van familie, vrienden, buren, bekenden, werkgevers, professionals, de verenigingen/clubjes waar mensen lid van zijn.

Het was een zeer geslaagde middag! Dank aan alle jonge mensen met dementie en hun naasten die hebben deelgenomen. We gaan dit samenzijn ook volgend jaar herhalen, zo verzekerde Loes van de Voort ons, ketenregisseur van Midden Limburg. Nu, als onderzoeker van Alzheimer Centrum Limburg en als professional van Hulp bij dementie eerst aan de slag met alle goede raad die we hebben opgehaald.

En Golden Girls, we rekenen ook volgend jaar op jullie inbreng en aanwezigheid!