Scroll Omlaag Scroll Omhoog

Welkom, we zijn blij dat je er bent

De website Samen vooruit met dementie is gemaakt om mensen na een diagnose dementie verder op weg te helpen. We willen je laten zien dat een volwaardig en zinvol leven met dementie mogelijk is.

Omdat er geen medicijn bestaat, denken veel mensen ten onrechte dat er niks gedaan kan worden voor mensen met dementie. Wij proberen die negatieve gedachte om te buigen in een positiever toekomstperspectief: mensen kunnen ondanks een diagnose dementie wel degelijk een zinvol leven leiden. Wij bieden praktische handvatten zodat mensen met dementie samen met hun naasten op een positieve manier vooruit kunnen met hun leven met dementie.

Samen vooruit met dementie is onderdeel van het Alzheimer Centrum Limburg (ACL). Het ACL maakt zich sterk voor een beter leven voor mensen met dementie en hun naasten. De mens met dementie staat centraal en ons werk leidt tot nieuwe inzichten waar mensen met dementie, hun naasten en de maatschappij baat bij hebben. Elke persoon met dementie is uniek, daarom werken we samen met de klinische praktijk, wetenschappelijk en klinisch onderzoek, mensen met dementie en hun naasten, en maatschappelijke partners.

Wij streven naar;

  • Het verbeteren van de hersengezondheid door middel van voorlichting en preventie.
  • Diagnostiek en behandeling die aansluit bij de individuele behoeftes van de mens met dementie.
  • Aandacht voor mogelijkheden die het leven met dementie waardevol maken, ondanks de ziekte.
  • Begeleiding op maat voor de naaste/mantelzorger.
  • Een maatschappij waarin mensen met dementie zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen.

Samen vooruit met dementie is tot stand gekomen in het wetenschappelijke internationale onderzoeksproject ‘Cognisance’. De projectgroep bestaat uit onderzoekers van negen universiteiten, mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners in Australië, Canada, Polen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over het onderzoeksproject vindt u hier.